Opis produktu

Ograniczenia tej technologii są niewielkie: – kruchość modeli, gdyż jest to gips utwardzany żywicą, – ograniczone zastosowanie funkcjonalne do modeli statycznych – uciążliwy proces utwardzania – stosunkowo wysoki ciężar materiału